JUN SHMIZU

JUN SHIMIZU

t&s sax, prog, key, ewi, compose, arrange

AKICO FUKUYAMA

AKICO FUKUYAMA

a&s sax, flute, vo, per

NOBUO MATSUYAMA

NOBUO MATSUYAMA

drums, percussion

YUKIKO MATSUNAGA

YUKIKO MATSUNAGA

piano, keyboard

KEI MATSUBARA

KEI MATSUBARA

acoustic & electric bass

BRYONY OLLIER

BRYONY OLLIER

vo,clarinet

VJ MANON FILM WORX

TATSUYA SAITO VJ MANON FILM WORX
KUNIYASU KOJIMA VJ ARTCAL
YOSIHIKO KIHIRA VJ Kihira DESIGN

YUKO KAWASAKIYUKO KAWASAKI vo & tp
YUKO KAWASAKIKAZUMOTO TERASHIMA acoustic & electric guitar
KAZUNARI SUZUKI acoustic & electric Bass
YUKA TAGAMI piano keybords
EIJI KATO acoustic & electric Bass

Sapport Member & Guest Player

HIROSHI YAMADA
TENDA
XAVIER GUENETTE
HEINZ SENN
RIE LAMB DOLL
RISA MANDZIAK
KASANE
RIE

Special Thanks

Pigeon Records Hiromi & Hattori
Onozawa Kenji - KSR
Thomas Langford
Noboru Fukuyama
Omae Design
Miyuki Ikura - MAZENTA
Toshiko Iwata - A
Kuniko Nakazawa
Akihiro Nakamura
Kenta Hori
Akira Tsuchiya
Koji Ito
Kaoru Aiba
Vivan!
Valentine Drive
Shiro Yamanaka-hiculture
Koh Uemura
Yukaho - Tsukihiso
Junpei Yamada
Artical-Kojima
Ago Ito
Yukie Takasu - Dolce Vita
Kontrajazz
PoolTracks